Påskharespelet 2019

Frågor och anmälan görs via mail spel@blueberryboys.se


Påskhare spelet 2019
När : Långfredagen den 19/4
Var : Eskilstuna / Bälgviken
Arrangörer : BlueBerryBoys
Krav : 18 år

Tid :
Samling - 1000
Start - 1100
Ett moment varar med max tid från att strid påbörjas vid objekt = 20 min
När tid har gått ut så erövras eller behålls objekt av dåvarande objektägare.
Förberedelse och upprättande av ny objektplats max 20 min
Från att Jägare har fått ”GO” Order bör man inom 20 min intagit positioner för att påbörja tagande av objekt.

Det finns fem objekt att ta, om tid och ork finns. 

VägbeskrivningVid anmälan uppge -> Namn, Lagnamn och vad ni vill spela som.
Alla anmälda kommer att lista upp på sidan med återkommande uppdateringar innan spel.
Spelavgift är på 20 kr per deltagare som är en del av rekvisita kostnaden mm.
Se till att ha jämna pengar vid betalning eller ha möjlighet till att betala via Swish.
Avgift betalas innan start vid uppsamling/start platsen. Bindlar utdelas i samband med spelavgiftsbetalning på startplatsen.
Innan start så får Jägare en start karta att studera och lägga upp en plan.

Spelar fördelning:

70% Jägare 49 st. Färg Blå. 1 vit bindel
20% Försvarare 14 st. Färg Röd.
5% Mördarharar 4 st. Markerad Har öron. 1 vit bindel
5% Vikingar 4 st. Markerad Vikingahjälm. 5 vita bindlar

Medic regler:

Alla Jägare kan behandla en sårad kamrat med handpåläggning, 30 s healing och med den sårades bandage (vit tygremsa) knuten synligt på skadades arm. När skadad blir träffad en andra gång så är spelares liv förbrukad. Spelare stannar på plats eller följer med efter på betryggande avstånd och ska markeras med ”ORANGE” markör på kropp.

Försvarare kan inte behandla en sårad kamrat. Uttagen spelare markerar sitt tillstånd med ”ORANGE” markör på kropp. Stannar på platsen till strid har upphört. 

Mördarhare kan behandla en sårad kamrat med handpåläggning, 30 s healing och med den sårades bandage (vit tygremsa) knuten synligt på skadades arm. När skadad blir träffad en andra gång så är spelares liv förbrukad. Spelare stannar på plats eller följer med efter på betryggande avstånd och ska markeras med ”ORANGE” markör på kropp. 

Vikingar kan behandla en sårad kamrat med handpåläggning, 30 s healing och med den sårades bandage (vit tygremsa) knuten synligt på skadades arm. När skadad blir träffad den femte gången så är spelares liv förbrukad. Spelare stannar på plats eller följer med efter på betryggande avstånd och ska markeras med ”ORANGE” markör på kropp. 

Om samtliga Mördarharar eller Vikingar blir sårade samtidig så har enheterna eliminerats i spelmomentet. Inväntar på lämpligt avstånd tills nästa spelmoment. 

Spel upplägget:

Objektet ska försvaras med ett antal försvarare som bara får röra sig inom en radie på 25 meter från objektplatsen.

Mördarharar och Vikingar kan slå på Jägare under hela spelet från alla håll och kanter, man vet bara inte när och var.

Objekt är ett ägg fyllt med förnödenheter som ger en spelare extra energi. 

Från och med att Jägare får startorder har de 20 minuter på sig att ta objektet annars tillfaller objekt Försvararna. Försvarare tar då med vunnet objekt men lämnar kuvert på platsen. 

Om Jägare kan ta objektet så upphör strid på plats varpå Jägarna intar ”rast vila på plats” tills ny order om start till nytt objekt inkommer via radio. Vid varje objekt finns ett kuvert med en ny karta med uppgifter om vart nytt objekt befinner sig. 

Om Försvarare kan hålla platsen och alla Jägare blir utslagna så tillfaller ägget Försvararna. 

Försvarare tar då med vunnet objekt men lämnar kuvert på platsen.


I övrig god kamratanda och sunt förnuft. 
Ansvaret ligger hos spelare.
O-sportsligt uppträdande, Alkohol eller droger accepteras inte.
Tänk på att ta med eget vatten och lämna inte något skräp i skogen.

Kronograf kommer att finnas vid incheckningen. (0.20g)

Utgångshastighet och säkerhetsavstånd.

000 till 109 m/s...01 meters......Semi & full auto
110 till 130 m/s...10 meters......Semi & full auto
131 till 140 m/s...15 meters......Semi only
000 till 140 m/s...15 meters......Full auto (Machine Gun)
141 till 160 m/s...20 meters......Bolt-action only
161 till 180 m/s...30 meters......Bolt-action only
181 till 200 m/s...40 meters......Bolt-action only

Jägare:

J-01 Stefan Emilsson Team [Alpha] 
J-02 Joakim von Carlsburg Team [Alpha]
J-03 Mikael Hellström Team [Alpha]
J-04 Robin Wahlkvist [NWP] 
J-05 Dennis Lindman [NWP] 
J-06 Michael Andersson [Birds]
J-07 Richard Andersson [Birds]
J-08 Davee [Cektop]
J-09 Limpovicz [Cektop]
J-10 Calle [Cektop]
J-11 Askur Ingvaldsson [Cektop]
J-12 Axel Bröms [Cektop]
J-13 Tor
J-14 Löwen
J-15 Peter Kindlund [Coma]
J-16 William Kindlund [Coma]
J-17 Veci Murtola
J-18 Skrutt [Coolakais]
J-19 Mortarion [Coolakais]
J-20 Preath [Coolakais]
J-21 Slavboi [Coolakais]
J-22 FabbeG
J-23 Henrik Jürss / Allihopa
J-24 Tommy Perzy / Perzy
J-25 Nicklas wallerström / Dragan
J-26 Viktor / newkid
J-27 Eriks vän 1
J-28 Eriks vän 2
J-29
J-30
J-31
J-32
J-33
J-34
J-35
J-36
J-37
J-38
J-39
J-40
J-41
J-42
J-43
J-44
J-45
J-46
J-47
J-48
J-49

Försvarare:

F-01 Daniel Adolfsson
F-02 Salami [BBB] 
F-03 Säcken [BBB]
F-04 Drängen [BBB]
F-05 Jonathan Hagberg
F-06 Jocke [BBB]
F-07 Haiden [BBB]
F-08 Erik [BBB]
F-09 Robin "Smoke"
F-10 Marcus 
F-11 Marcus Torshäll [Birds]
F-12 Dan Johansson "Ryggskott"
F-13 Tobbix [BBB] 
F-14 Hampix [BBB]

Mördarharar:

M-01 Norrköping 1
M-02 Norrköping 2
M-03 Norrköping 3
M-04 Norrköping 4
M-05 Norrköping 5
M-06 Norrköping 6
M-07 Norrköping 7
M-08 Norrköping 8

Vikingar:

V-01 Joakim Ljungholm
V-02 Rassmus Franzén
V-03
V-04

Joker:

J-01